Programy autorskie


Baza telefonów komórkowychOd początku swojej działalności zajmujemy się tworzeniem autorskich programów do wspomagania różnych form działalności gospodarczych. W początkowym okresie były to głównie aplikacje tworzone w wykorzystaniem baz danych typu DBF i językiem programowania CA-Clipper oraz Borland Pascal dla systemu operacyjnego DOS i sieci komputerowych Novell i Microsoft Windows (program Prasa, system kosztorysowania mini-Koszt, program ECO-Ciepło, program ECO-Energetyka, program TV-SAT obsługi abonentów telewizji lokalnych,…). Niektóre z tych programów funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Od wielu lat, w naszej ofercie znajdują się również programy dla systemu operacyjnego Windows z obsługą baz danych w standardzie SQL. Preferujemy rozwiązania w postaci aplikacji desktopowych z dostępem do internetowych baz mySQL.

WAPRO Best


Program WAPRO BestŚrodki trwałe WAPRO Best jest systemem przeznaczonym do zarządzania majątkiem trwałym małych i średnich firm.

Program WAPRO Best dla Windows wspiera zarządzanie składnikami majątku trwałego firmy od środków trwałych poprzez wartości niematerialne i prawne do wyposażenia.

Ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację wartości, inwentaryzację składników oraz automatycznie nalicza amortyzację majątku.

Może być wykorzystywany jako niezależny system lub wchodzić w skład systemu zarządzania firmą WAPRO ERP.

Dane z programu mogą być drukowane w postaci zestawień ewidencyjnych i księgowych oraz być eksportowane do programu finansowo – księgowego  WAPRO ERP, w którym pełni rolę zestawienia analitycznego środków trwałych.

Może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jak i biurach rachunkowych prowadzących dla swoich klientów ewidencję środków trwałych.

Pełna informacja i cennik na stronie ASSECO WAPRO

WAPRO Gang


Program WAPRO GangWygodna i dokładna obsługa kadrowo-płacowy

WAPRO Gang wspomaga pracę działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Chętnie wykorzystany również w jednostkach budżetowych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy.

Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

WAPRO Gang zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Współpracuje z programem Płatnik, pozwala na elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Pełna informacja i cennik na stronie ASSECO Wapro

WAPRO Kaper


Program WAPRO KaperKsięga podatkowa i ryczałt oraz uproszczone płace, środki trwałe, rozliczenie samochodów

WAPRO Kaper jest przeznaczony do prowadzenia księgowości małych firm, niezależnie od przyjętej formy opodatkowania (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, najem).

Dzięki dodatkowym modułom: obsłudze wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych oraz rozliczeniu przebiegów pojazdów stanowi dla małych firmy kompletne narzędzie wspierające zarządzanie firmą.

Dzięki prostocie obsługi nawet użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą samodzielnie prowadzić dokumentację księgową oraz naliczać zobowiązania podatkowe oraz opłaty ZUS.

Możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych sprawia, że jest chętnie wykorzystywany przez biura rachunkowe.

Pełna informacja i cennik na stronie ASSECO Wapro

WAPRO Fakir


Program WAPRO FakirSystem przeznaczony do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach

Stosowany jako element składowy systemu zarządzania firmą współpracuje z innymi aplikacjami Asseco WAPRO ERP. Użytkowany niezależnie stanowi samodzielny, w pełni funkcjonalny program finansowo – księgowy.

Rozwój programu ukierunkowany jest na rozbudowę mechanizmów automatyzujących pracę księgowych oraz poprawę szybkości i wygody pracy, co pozwoliło znacznie obniżyć pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów czy zamykaniem okresów obrachunkowych. Program zawiera wszystkie mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności więc zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Pozwala na rozbudowę istniejących i tworzenie własnych automatów w celu lepszego dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy.

Pełna informacja i cennik na stronie ASSECO Wapro

Usługi informatyczne


  • Sprzedaż i serwis oprogramowania marki Asseco Wapro. Zakupione za naszym pośrednictwem oprogramowanie instalujemy u klienta bez dodatkowych opłat instalacyjnych. Do instalacji dołączamy bezpłatne wprowadzenie do obsługi i działania programu.
  • Autorskie oprogramowanie to propozycja dla konkretnych zastosowań. Programy autorskie dostosowujemy do indywidualnych wymagań i życzeń użytkownika. Dla programów tych oferujemy nadzór autorski i serwis.
  • Ankiety internetowe dla potrzeb szkoleń, badań i rekrutacji wykonywane na życzenia zleceniodawcy.
  • Wykonywanie serwisów i stron internetowych w oparciu o system WordPress. Usługi w zakresie programowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i mySQL.
  • Sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego (dostawa na miejsce sprzętu wraz z instalacją, budowa małych sieci komputerowych, konfiguracja, modernizacja sprzętu).

WAPRO Mag


Program WAPRO MagWAPRO Mag wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy

Zarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja wszystkich procesów zawiązanych z transakcjami sprzedaży (ustalenia cenników, realizacja zamówień i wystawianie dokumentów, raporty z przychodów, zysków i rentowności)

Zarządzanie magazynem – prowadzenie ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Szereg narzędzi do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.

Zarządzanie relacjami z klientem CRM – zarządzanie zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem z wykorzystaniem wbudowanego programu pocztowego e-Poczta

Moduł finansowy – umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

Pełna informacja i cennik na stronie ASSECO Wapro

WAPRO Fakturka


Program WAPRO FakturkaProsty program do szybkiego fakturowania

Program został stworzony dla małych firm wystawiających maksymalnie kilkaset faktur lub paragonów miesięcznie.

Zarządzanie sprzedażą – system umożliwia obsługę jednej firmy na jednym stanowisku, dlatego będzie bardzo przydatny zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach.

Brak zarządzania magazynem– program przeznaczony jest dla firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej, ewentualnie do obsługi punktów sprzedaży, w których stan magazynu nie odgrywa istotnego znaczenia.

Łatwe użytkowanie – instalacja programu odbywa się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej i zajmuje kilkanaście sekund. Dzięki prostocie instalacji i użytkowania program nie sprawia kłopotu nawet użytkownikom nie mającym wcześniej do czynienia z fakturowaniem.

Pełna informacja i cennik na stronie ASSECO Wapro